Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

DESIGN THINKING W OPN-T

W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym trwają warsztaty Design Thinking z udziałem studentów UWM, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Technikum Elektronicznego.


W naszym Parku trzy pokolenia Olsztyniaków pracują nad problemem rewitalizacji terenu przy ul. Nad Jarem w Olsztynie. Trzy grupy tworzą trzy wizje zagospodarowania ww. miejsca. Pomysły są różne, wszystkie kreatywne - jak zawsze wtedy gdy pracuje się zespołowo. Kreatywność i różnorodność pracujących metodą Design Thinking wynika z ich składu. Uczestnikami warsztatów są studenci Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, Wydziału Geodezji i Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (UWM) oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Po wypracowaniu pomysłów, kolejnym etapem będzie prezentacja rozwiązań w Urzędzie Miasta.

GALERIA