Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

SPOTKANIE Z EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Wczoraj w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z Ekspertem Komisji Europejskiej.


Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 04.10.2017 r. odbyło się spotkanie z ekspertem Komisji Europejskiej, Panem Jackiem Walendowskim.

Celem spotkania, jak i nawiązanej współpracy było zapewnienie praktycznego wsparcia instytucjom/podmiotom zaangażowanym we wdrażanie RPO WiM 2014-2020 i zaproponowanie działań, w tym uproszczeń, mających na celu przyśpieszenie realizacji Programu w części ukierunkowanej na rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, tj. m.in. w zakresie celu tematycznego RPO WiM nr 3 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Na spotkaniu zostały omówione wstępne wyniki analizy eksperckiej oraz przeanalizowane kwestie problemowe dot. wdrażania RPO WiM w zakresie działań dla MŚP.

W spotkaniu brało udział dziewięciu przedstawicieli firm z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

GALERIA.