Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Modele biznesowe - wykład

Za nami wykład z modeli biznesowych w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym


Uczestnicy dowiedzieli  się czym jest model biznesowy i jakie ma znaczenie dla rozwoju firmy, poznali przykłady dobrych/ rentownych modeli biznesowych  oraz otrzymali wskazówki/ wytyczne do budowy modelu biznesowego.

Wykład odbył się w ramach projektu „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy za liczne przybycie.

Materiały z wykładu.