Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

STARTUP INKUBATOR - kolejne środki na rozwój firm

Kolejne środki na rozwój firm zdobyte przez Olsztyński Park Naukowo Technologiczny Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR


Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zdobył dofinansowanie  na realizację projektu pt: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR w ramach Poddziałania 1.3.1 „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . W dniu 27.09.2018 r podczas spotkania w obecności Marszałka Województwa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu

Wartość projektu wynosi 3 934 894,63 PLN.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 53 przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata.

Projekt umożliwi poszerzenie wachlarza usług świadczonych zarówno przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny jak i Partnerów projektu:  

-Miasto Ełk-Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

-Gmina Biskupiec- Inkubator Przedsiębiorczości

-Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Proj.dostarcza MŚP (pomoc de minimis) usług

-podst. dla bież.funkcjonowania, zarządz.firmą

-specjalist. dla rozwoju innowacyjnych produktów, umocnienia poz.rynkowej, rozwoju syst. zarządz.i sprzedaży

W efekcie 53 MŚP uzyskają zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy z gotowym do rozwoju

sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię marketingową

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i zachęcamy do wykorzystania szansy na rozwój