Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

AKTUALNOŚCI

Dlaczego powinieneś wybrać nas?

Zobacz co możemy Ci zaoferować

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2013 r.

PRACOWNIA URBANISTYCZNA EKOPLAN

projektowanie, planowanie przestrzenne, urbanistyka

Firma świadczy usługi dotyczące m.in. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o warunkach zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego i opracowań
środowiskowych. Pracownia realizuje najbardziej zaawansowane Systemy
Informacji Przestrzennej przy wykorzystaniu oprogramowania GIS. Firma
współpracuje zarówno z urzędami, jak i klientami indywidualnymi
i biznesowymi.