Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

WNIOSEK APLIKACYJNY DO
OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGOPODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY


Zaznaczaj z CTRL

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI FIRMY – do 1000 znakówINNOWACYJNOŚĆ – do 1500 znakówMODEL BIZNESOWY – do 2000 znakówANALIZA SWAT: DO 1000 ZNAKÓW

OBECNOŚĆ W OPN-TMOTYWY ULOKOWANIA PODMIOTU W OPN-T

Ulgi w opłatach

Wysoki standard nowych obiektów

Korzystanie z marki i prestiżu OPN-T

Wsparcie w zakresie innowacji oraz współpraca z naukąZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI OPN-T:

TECHNICZNE OCZEKIWANIA

Powierzchnia biurowa

Powierzchnia laboratoryjna

Powierzchnia konferencyjna

Powierzchnia wystawienniczaDostęp do urządzeń wielofunkcyjnych /skanowanie, drukowanie, kopiowanie/

Dostęp do plotera wielkoformatowego /skanowanie, drukowanie, kopiowanie wielkoformatowe/

Dostęp do zestawu do wideokonferencji ( 36”, kamera HD, mikrofon)

Dostęp do monitora interaktywnego SHARP (posiada odtwarzacz Blu-ray, DVD)

Dostęp do wizualizera SAMSUNG (umożliwia prezentacje treści drukowanych na ekranie)

Dostęp do mobilnego systemu dyskusyjnego, składającego się z 30 bezprzewodowych pulpitów

OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA

Pomoc de minimis – ulga w czynszu

Doradztwo gospodarcze – finansowe, podatkowe, księgowe

Doradztwo prawne – prawo gospodarcze

Szkolenia ( w jakim zakresie ? )


Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finasowania – w jakiej formie? Czy tylko doradztwo czy realizacja procesu pozyskiwania środków?


Audyt Technologiczny

Udział w spotkaniach kooperacyjnych b2b krajowych

Udział w spotkaniach kooperacyjnych b2b zagranicznych

Wspólne występowanie na targach/ innych wydarzeniach o charakterze wystawienniczym

Wspólne działania promocyjne

Poszukiwanie technologii

Poszukiwanie zagranicznych kontrahentów oraz nowych partnerów biznesowych

Analiza rynku w odniesieniu do określonej branży/ kraju

Informowanie o wydarzeniach branżowych

Doradztwo w zakresie rozwoju firmyh

Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie i pokrewne) – rzecznik patentowy

Organizacja spotkań/ szkoleń z ekspertami/ specjalistami branżowymi

Inne ( Jakie ?)


KOMPETENCJE TECHNICZNE ZAŁOŻYCIELI/WŁAŚCICIELI/KLUCZOWEGO PERSONELU

(doświadczenie badawcze lub techniczne uzyskane w poprzednim miejscu pracy, w wyższej uczelni, ośrodku badawczym, innej firmie, a także ścisłe kontakty ważne dla rozwoju innowacji) – do 1000 znakówPLANOWANA DATA WEJŚCIA DO OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGOOŚWIADCZENIA

Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania firmy.

Oświadczam, ze dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przechowanie i przetwarzanie w/w danych na potrzeby naboru do OPN-T oraz do celów informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny.